Wonen en zorg

Wonen en zorg

Wonen in een woonzorgcentrum

De meeste mensen wonen het liefst zelfstandig. Dit geldt ook voor ouderen. Maar wanneer het niet meer helemaal alleen lukt, zijn er gelukkig mogelijkheden om te wonen met de ondersteuning die nodig is.

Wonen in een veilige omgeving; dat kan in één van de woonzorgcentra van TSN Woonzorg. Wij bieden wonen en zorg aan in de stad Groningen op de locaties Mercator en De Ebbingepoort en in de gemeente Hoogezand op de locatie Voor Anker. De verschillende locaties bieden elk hun eigen unieke mogelijkheden. Wonen en zorg kan in het centrum van de stad (Ebbingepoort), in een groene wijk (Mercator) en centraal gelegen in Hoogezand (Voor Anker).

Onze woonzorgcentra bieden deze mogelijkheid. De woonzorgcentra hebben alle 3 plaatsen voor cliënten met een indicatie voor verblijf zonder behandeling. Ieder woonzorgcentrum heeft 1 of meerdere woonruimtes waarin partners samen opgenomen kunnen worden. De locaties bieden ieder hun eigen mogelijkheden voor kortdurende opnamedagbesteding en logeeropvang voor WLZ-geïndiceerden en familie en naasten (inclusief maaltijdvoorziening).


Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag wonen en zorg

Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg is in 2017 vastgesteld. Een onderdeel uit het kwaliteitskader is het opstellen van een kwaliteitsplan, waarmee zorgorganisaties inzichtelijk maken op welke manier er aan kwaliteitsverbetering wordt gewerkt.
Bekijk hier het kwaliteitsplan van TSN Wonen en Zorg voor 2019

Ook dient TSN jaarlijks te verantwoorden wat ze aan kwaliteitsverbetering heeft gedaan.
Bekijk hier het kwaliteitsverslag van TSN Wonen en Zorg over 2017

Medewerkers

Op onze locaties wordt de zorg geleverd door professionele, betrokken medewerkers. Deze medewerkers hebben allemaal de benodigde diploma's voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en worden regelmatig bijgeschoold en getoetst. Voor een overzicht van de medewerkers op de verschillende locaties: bekijk het medewerkersoverzicht.

Hoe werkt het?

Om in een woonzorgcentrum te kunnen wonen heeft u een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U betaalt hiervoor een eigen bijdrage, die wordt bepaald op basis van uw inkomen. Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage gebeurt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Wij kunnen u hier uiteraard in ondersteunen. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u, of uw naaste zijn? Neem contact op met een van onze locaties.

Drie levensdomeinen

Onze woonzorgcentra bieden ondersteuning op drie levensdomeinen. Dit is ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

 • Wonen
  U woont in een eigen appartement, met alle privacy die daarbij hoort en uw eigen vertrouwde spullen. Wij doen er alles aan om uw huis bij ons uw thuis te laten zijn.

 • Welzijn / activiteiten
  In onze woonzorgcentra kunt u geheel vrijwillig gebruik maken van een breed aanbod activiteiten. Het is niet verplicht, maar een eenvoudige manier om leuke dingen te doen en contact te hebben met medebewoners.
  Er wordt aan bewoners een passend en gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden, waarbij er wordt ingespeeld op de behoefte en talenten van de bewoner. Er is aandacht voor specifieke vragen van de bewoner.  

  Voorbeelden van activiteiten die georganiseerd worden zijn bingo, kegel, haken/breien, spelletjesmiddag, bewegen op muziek, zangmiddagen en cafe’s met live muziek. In kleiner groepsverband worden seizoensgebonden activiteiten aangeboden aan bewoners die veel begeleiding nodig hebben bij activiteiten (bv duofietsen). Alle activiteiten worden begeleid door activiteitenbegeleiders en vrijwilligers. Er zijn ook individuele activiteiten, met inzet van de vrijwilliger.

  Bewoners uit de aanleunwoningen en uit de wijk kunnen, tegen een geringe vergoeding, deelnemen aan de activiteiten

 • Zorg
  De zorg die we leveren is afgestemd op uw wensen en indicatie. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Samen met u en betrokken mantelzorgers kijken we welke zorg u nodig heeft en hoe we die het beste kunnen bieden. We werken hierbij samen met andere zorgverleners, zoals uw huisarts. Onze medewerkers zijn allemaal professionals, met de benodigde diploma's en hart voor onze cliënt.

  Specialistische zorg
  De woonzorgcentra bieden specialistische zorg door onder andere de inzet van wond-, Parkinson- en neurologieverpleegkundigen en casemanagers dementie.

  Wachttijden
  Afhankelijk van de bezetting zijn er geen of korte wachttijden.

In het zorgplan, dat bij ons volledig digitaal is, wordt de zorgbehoefte vastgelegd en waar nodig bijgestuurd. Het dossier is voor de cliënt inzichtelijk en de cliënt kan eventuele mantelzorgers zelf toegang geven tot het dossier (Caren Zorgt). Op die manier kan een mantelzorger op afstand toch zien hoe de zorg georganiseerd is. 


Aanvullende diensten

Het aanbod van de woonzorgcentra omvat een aantal aanvullende diensten:

Wijkrestaurant inclusief maaltijdservice
Onze woonzorgcentra beschikken over een uitstekende keuken. Bewoners van de locatie en de aanleunwoningen én ouderen uit de wijk kunnen 's middags in het wijkrestaurant terecht voor een warme maaltijd
Interne bewoners en bewoners van de aanleunwoningen kunnen er ook voor kiezen om de maaltijd in hun appartement te laten bezorgen. 

Fysiotherapeut, pedicure, diëtiste en kapper
In onze woonzorgcentra zijn verschillende professionals, die bij u in het appartement hun diensten aanbieden. De kapper heeft op elke locatie een eigen kapsalon, waar u terecht kunt. 
De (eventuele) kosten voor deze aanvullende diensten zijn voor eigen rekening. 

Huishoudelijke zorg en linnendienst
De huishoudelijke zorg en linnendienst zijn in eigen beheer en de betrokkenheid is daardoor groot. Bewoners van de aanleunwoningen en in de wijk kunnen zich abonneren op de linnendienst. 
De linnendienst voor bewoners is inbegrepen bij de zorg. Wanneer gewenst kan de was ook door een mantelzorger gedaan worden. 

Ruimteverhuur en logeeropvang
Bij bijvoorbeeld een verjaardag of een jubileum kunt u een ruimte huren voor de ontvangst van al uw gasten. Hierbij is het mogelijk om hapjes en drankjes in het woonzorgcentrum te bestellen. 

De woonzorgcentra bieden tijdelijke logeeropvang als u over een wlz-indicatie beschikt en de zorg tijdelijk niet thuis kan ontvangen.

Op de locatiepagina is een overzicht van de diverse diensten en tarieven te vinden. Vraag op de locatie naar de mogelijkheden. 

Zelfstandig wonen in een aanleunwoning

Wie zelfstandig kan en wil wonen, huurt een appartement (aanleunwoning) bij de woningbouwcoöperatie of stichting behorende bij de locatie. Van daaruit kunt u ook gebruik maken van verzorging, verpleging en de maaltijdservice. TSN Woonzorg kan in uw aanleunwoning personenalarmering verzorgen. Met een druk op de knop zet u een alarm in werking en is de hulp onderweg.

Verpleging en verzorging in de aanleunwoning valt onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit wordt vanaf 1 januari 2015 betaald door uw zorgverzekeraar op basis van een indicatie die door de verpleegkundige wordt gesteld. Er is hierbij geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico.

Meer informatie


Wilt u meer informatie? Bel gerust met het woonzorgcentrum. Wij helpen u graag met alle vragen over het wonen en de zorg bij de woonzorgcentra van TSN en kunnen u informeren over de actuele wachttijden.