Verpleegtechnische zorg

Verpleegtechnische zorg

Wanneer u complexe verpleegtechnische zorg nodig heeft, zoals sondevoeding, een infuus of pijnbestrijding kan het Thuiszorg Technologie Team (TT Team) van TSN in Groningen u thuis verplegen. Op deze manier kunt u eerder naar huis na een ziekenhuisopname of kan een opname zelfs worden voorkomen. U krijgt deze zorg aanvullend op eventuele reguliere wijkverpleging en -verzorging.

Het team                              
Het TT Team Groningen werkt vanuit het Martini Ziekenhuis en bestaat uit ca. 10 gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij maken gebruik van moderne technologieën en leveren verantwoorde medisch specialistische zorg bij u thuis. U kunt het team 24 uur per dag bereiken. Het TT Team werkt nauw samen met iedereen die bij de zorg betrokken is, zoals specialist(en), huisarts, apotheker, (wijk)verpleegkundige, thuiszorgmedewerker, mantelzorger(s) en zorgverzekeraar.

Werkwijze
Het TT-Team werkt volgens vaste richtlijnen en protocollen, die zoveel mogelijk overeenkomen met de werkwijze in de ziekenhuizen.

Het team kan ingezet worden om:
·         de cliënt, familie en andere mantelzorgers te begeleiden.
·         de wijkverpleegkundigen en -verzorgenden te instrueren en bij te scholen,
·         de zorg uit te uitvoeren.

Verpleegtechnische zorg:
·         Infuustherapie
·         Veneus aanprikpoort (VAP): verzorging.
·         Pijnbestrijding: subcutaan of epiduraal met behulp van een infuuspomp.
·         Palliatieve sedatie: subcutaan infuuspomp.
·         Wondzorg: negatieve druktherapie.
·         Sondevoeding: inbrengen van maag-neus sondes en toediening van voeding.

Kosten
De kosten worden vergoed door het ziekenhuis bij medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (ziekenhuisverplaatse zorg) of vanuit de Zorgverzekeringswet bij een indicatie door de wijkverpleegkundige.

Meer weten en aanmelden
Wilt u meer weten over het TT Team of direct een huisbezoek aanvragen? Neemt u dan contact met ons op via 050 751 78 50 of ttteam@tsn-thuiszorg.nl.

De folder over het technologie team vindt u hier


Banner meer informatie