Kosten (eigen bijdrage)

Wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 betaald door uw zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet (zvw) op basis van een indicatie die door de (wijk)verpleegkundige wordt gesteld. U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico voor. TSN heeft voor het leveren van wijkverpleging met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Als u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).