Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Als u de boodschap krijgt dat u ongeneeslijk ziek bent, is dat een schok. Voor uzelf en ook voor de mensen om u heen. Niets is nog vanzelfsprekend, alles staat op scherp. Er moet vaak van alles worden besproken en geregeld.

Advies- en ondersteuningsgesprekken
In de laatste levensfase gaat het erom de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Vaak willen mensen tot het laatst in hun eigen vertrouwde omgeving blijven, omringd door hun familie. De gespecialiseerde palliatief verpleegkundige komt op verzoek bij u thuis langs om te bespreken wat u bezighoudt en wat u nodig hebt. Zij ondersteunt u bij fysieke klachten zoals pijn, misselijkheid en vermoeidheid en geeft adviezen voor conditieverbetering en informatie over bijwerkingen van medicijnen.

De verpleegkundige  heeft ook oog en oor voor psychische en sociale problemen en helpt u en uw naasten daarmee om te gaan. Samen met u zoekt zij naar antwoorden op vragen over het verloop van de ziekte, de behandeling en de benodigde zorg.

Dagelijkse zorg
De regisserend wijkverpleegkundige (RWV) coördineert de zorg die u nodig heeft. Als u hulp nodig hebt in de persoonlijke verzorging biedt het wijkteam u een compleet pakket zorg, zoals lichamelijke verzorging en verpleging, wondverzorging en decubituspreventie. Daarbij kunnen ook de nodige hulpmiddelen worden ingezet.

Doordat TSN Thuiszorg altijd met kleine vaste teams werken, zijn de teamleden voor u vertrouwd. Zij houden rekening met uw wensen. Als er verpleegtechnisch complexe zorg nodig is, bijvoorbeeld voor pijnbestrijding of palliatieve sedatie, dan krijgt het wijkteam ondersteuning van het Thuiszorg Technologie Team. In de terminale fase is desgewenst ook nachtzorg mogelijk, zodat de familie ’s nachts rust krijgt.

Huisbezoek of thuiszorg aanvragen?
U kunt een huisbezoek of thuiszorg aanvragen bij het servicebureau van TSN Hier kunt u ook met andere vragen terecht. Aan huisbezoeken van de palliatief verpleegkundige zijn geen kosten verbonden.

Ons algemene telefoonnummer is 0900 - 8615 en we zijn ook via het mailadres te bereiken: info@tsn-thuiszorg.nl

Klik hier voor onze folder over Palliatieve zorg. 

Banner meer informatie