Nazorg bij een beroerte

Nazorg bij een beroerte

Een beroerte betekent een ingrijpende verandering in uw leven en dat van uw omgeving. U kunt zichtbare gevolgen overhouden, zoals (gedeeltelijke) verlamming, maar ook onzichtbare gevolgen, zoals concentratieproblemen. Wanneer u weer thuis woont na een beroerte kan TSN Thuiszorg u en uw omgeving ondersteunen. We helpen bij het aanpassen aan uw mogelijkheden, het leren omgaan met de gevolgen en het vinden van een nieuw evenwicht.

Wat is een beroerte
Bij een beroerte of een CVA (Cerebro Vasculair Accident) knapt een bloedvat in de hersenen of raakt een bloedvat verstopt. In beide gevallen wordt de toevoer van het bloed naar de hersenen verstoord. Het getroffen gedeelte van de hersenen krijgt te weinig zuurstof en raakt beschadigd. De gevolgen van een beroerte zijn afhankelijk van welk deel van de hersenen beschadigd is.

De verpleegkundige komt op bezoek
Als u na een beroerte weer thuis woont, kan de nazorgverpleegkundige neurologie u ondersteunen. De nazorgverpleegkundige komt ongeveer vier keer per jaar op huisbezoek. Zij beantwoordt uw vragen en kijkt wat de gevolgen van de beroerte betekenen voor uw dagelijks leven. Tijdens het eerste huisbezoek overlegt de nazorgverpleegkundige samen met u hoe u het beste kan worden ondersteund zodat u zo optimaal mogelijk kunt functioneren. In de volgende huisbezoeken wordt dit verder uitgewerkt.

Kosten
Voor huisbezoeken van de nazorgverpleegkundige betaalt u geen eigen bijdrage.

Samenwerking
De nazorgverpleegkundige werkt samen met o.a. ziekenhuizen en revalidatiecentra in de CVA keten Groningen. Daarnaast werkt de nazorgverpleegkundige nauw samen met thuiszorgteams en huisartsen.

Meer weten en aanmelden
Wilt u meer weten over zorg bij neurologische aandoeningen of direct een huisbezoek aanvragen? Neemt u dan contact met ons op via 0900 8615 of neurologie@tsn-thuiszorg.nl.

Klik hier voor onze folder thuis wonen na een beroerte. 

Banner meer informatie