Dementiezorg

Vergeetachtigheid komt bij veel mensen voor. Onderzoek laat zien dat bijna de helft van de vijftigplussers zichzelf vergeetachtig vindt. Ongeveer één op de tien ondervindt hiervan zeer veel hinder en beperkingen voor het dagelijks leven. U kunt in het geval van vergeetachtigheid bij uzelf of bij uw naaste, al voordat de diagnose dementie gesteld is, een Casemanager Dementie van TSN Thuiszorg inschakelen. De diagnose dementie wordt, afhankelijk van de situatie, gesteld door de huisarts of een geheugenpoli in het ziekenhuis. Als de diagnose dementie is gesteld heeft dat een grote impact op uw leven. Hoewel het zwaar is kunt u met dementie leren omgaan. De Casemanager Dementie kan u daarbij helpen.

Wat kan de Casemanager Dementie voor u betekenen
Door de begeleiding van de Casemanager Dementie kan de zorg beter worden afgestemd op de persoonlijke situatie. De Casemanager Dementie stelt een zorgplan op, coördineert de ondersteuning in de thuissituatie en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de dementerende en mantelzorgers. De casemanager legt een verbinding met voorzieningen en onderhoudt contacten met de huisarts, het ziekenhuis, de geriater of mantelzorgondersteuners. Zo biedt de casemanager niet alleen de dementerende, maar ook zijn/haar omgeving de nodige ondersteuning. Dit wordt ervaren als een welkome aanvulling op de zorg.

Taken van de Casemanager Dementie:

·         Advies, informatie en ondersteuning.
·         Inventarisatie van de zorgbehoefte en het bieden van begeleiding.
·         Signalering.
·         Bemiddeling bij hulp- en zorgverlening.
·         Belangenbehartiging van de dementerende en mantelzorgers.

Kosten                                                                
De Casemanager Dementie is een eerstelijns gespecialiseerd verpleegkundige die geheel, zonder eigen bijdrage vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Wachtlijst
TSN voldoet aan de registratieplicht van de NZa. Bekijk de huidige wachtlijst (opent in pdf).

Meer weten en aanmelden
U kunt een beroep doen op een Casemanager Dementie vanaf het moment dat er een vermoeden van dementie bestaat. Wilt u meer weten over de Casemanager Dementie of direct een huisbezoek aanvragen? Neemt u dan contact met ons op via 0900 8615 of cmd@tsn-thuiszorg.nl. Voor deze zorg hebben wij geen wachtlijst. U kunt ook meer informatie vinden in onze folder dementiezorg.