Privacy en geheimhouding

Ik wil direct naar Alle producten en diensten van TSN Thuiszorg

Privacy en geheimhouding

Uw persoonlijke gegevens zijn bij TSN in goede handen; onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorg aan u betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld in onze administratie zijn opgenomen.
De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard (conform WGBO).  U hebt het recht om uw gegevens in te zien en om deze zo nodig te verbeteren. En u heeft het recht om te weten wie inzage heeft in uw gegevens. Wanneer u hulp bij het huishouden heeft gehad, blijft het dossier bij u thuis achter.