Organisatie

Ik wil direct naar Alle producten en diensten van TSN Thuiszorg

Organisatie

Organisatie
TSN Thuiszorg is in 2001 in Twente opgericht en uitgegroeid tot een grote thuiszorgorganisatie in Nederland. We hebben een sterke lokale focus en staan dicht bij onze cliënten, medewerkers en sociale partners. Door inhoudelijke kwaliteit, efficiënte werkwijze en oplossingsgericht vermogen te combineren zijn we een betrouwbare zorgaanbieder.

De zorg verandert ingrijpend en dit is breed voelbaar in de samenleving. Als TSN innoveren we mee met de veranderingen, waarbij we geloven in de blijvende (meer)waarde van thuiszorg. Dagelijks ondersteunen we vele cliënten. We helpen hen om weer volop in het leven te staan en zorgen dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. We bieden een luisterend oor en signaleren problemen in een vroeg stadium. Door, waar mogelijk, in te zetten op preventie voorkomen we dat situaties uit de hand lopen.

TSN levert vele vormen van persoonlijke thuiszorg: naast Verpleging & Verzorging kunnen onze cliënten gebruik maken van comfortdiensten via TSN Ledenservice en (technische) hulpmiddelen zoals Personenalarmering. In enkele gemeenten bieden we specialistische diensten als Palliatieve Zorg en zorg op het gebied van neurologie, hartfalen, wond- en stomazorg. Waar nodig schakelen we onze Casemanagers Dementie in.

Samen met andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) organiseren we de zorg altijd dichtbij en voelen onze cliënten zich met recht ‘verzorgd door TSN’.

Benieuwd hoe we de organisatie hebben ingericht? Deze informatie is terug te vinden in ons organogram (246 kb opent in pdf).