Onze kwaliteit

Ik wil direct naar Alle producten en diensten van TSN Thuiszorg

Onze kwaliteit

Onze kwaliteit

Op deze pagina beschrijven we hoe TSN Thuiszorg de kwaliteit bewaakt, clienttevredenheid meet en meer. De volgende onderwerpen komen aan bod. Klik op een onderwerp om er meteen naartoe te gaan. 

CQI-Metingen
Zorgkaart Nederland
Zorginhoudelijke meting 
Jaarverslag
Zelfredzaamheid & Familiezorg

In 2005 heeft TSN Thuiszorg als één van de eerste thuiszorgaanbieders de HKZ/ISO-certificering van de brancheorganisatie BTN behaald.

Voor onze cliënten en contractpartners is het HKZ-certificaat een teken van kwaliteit en zorgvuldigheid. De borging van kwaliteit en cliëntveiligheid zijn belangrijke speerpunten binnen deze certificering. We zijn er trots op dat we al geruime tijd voldoen aan de zware normen voor de thuiszorgsector. Het is de uitdaging ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen ons werk niet in de weg zitten, maar juist faciliterend zijn. Op die manier kunnen we doen waar we goed in zijn: optimale zorg leveren aan onze cliënten.

CQI-metingen

Eens in de twee jaar onderzoeken we de cliënt-ervaringen en kwaliteit van zorg. Cliënten die Verpleging & Verzorging ontvangen worden in een onafhankelijk onderzoek ondervraagd over diverse thema’s, zoals respectvolle  behandeling, het ontvangen van de juiste zorg en het verkrijgen van de juiste informatie over de behandeling. De onderzoeken worden  uitgevoerd door onafhankelijk meetbureau Zorg DNA  met behulp van de zogenaamde CQI-meting (Customer Quality Index), een gestandaardiseerde systematiek waarmee klantervaringen in de Zorg eenduidig kunnen worden gemeten, geanalyseerd en gerapporteerd. Voor hulp in de huishouding heeft ook een CQI-meting plaatsgevonden, uitgevoerd door het NIVEL.

Bekijk de laatste onderzoeksrapporten

•             Extramurale verpleging en verzorging in Twente

•             Extramurale verpleging en verzorging in Dr, Gd, Ut, Zh en Nh 2013

•             Extramurale verpleging en verzorging in de provincie Groningen 2013

•             Extramurale verpleging en verzorging Groningen 2015

•             Extramurale verpleging en verzorging Nederland 2015

•             Intramurale verpleging en verzorging in wzc Voor Anker, Hoogezand 2017 

•             Intramurale verpleging en verzorging in wzc De Ebbingepoort, Groningen 2017

•             Intramurale verpleging en verzorging in wzc Mercator, Groningen 2017


Zorgkaart Nederland
www.zorgkaartnederland.nl is een website van Patiëntenfederatie Nederland. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De waarderingen van patiënten/cliënten laten zien hoe mensen zorg ervaren.

Klik hier als u een waardering zou willen plaatsen of ervaringen zou willen bekijken voor de Wonen en Zorg locaties.

Klik hier als u een waardering zou willen plaatsen of ervaringen zou willen bekijken voor Zorg Thuis.
Zorginhoudelijke meting (ZI-meting)

Een belangrijk onderdeel van de zorg die TSN levert, is het monitoren van de situatie en vroegtijdig signaleren van eventuele zorgproblemen bij de cliënt waardoor gezondheidsrisico’s tijdig worden herkend en adequaat opgevolgd kunnen worden. Jaarlijks meet TSN in hoeverre er daadwerkelijk een risicosignalering is uitgevoerd en indien nodig is opgevolgd ten aanzien van deze zorgproblemen bij cliënten die Verpleging en Verzorging ontvangen.

Bekijk aanvullende informatie en de resultaten van de ZI-meting 2015 hier

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag 2016


Zelfredzaamheid & Familiezorg

TSN bevordert zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de cliënten. Wanneer dit mogelijk is kunnen cliënten worden ondersteund om de handelingen die door TSN geleverd worden zelf te kunnen doen. Bijvoorbeeld bij het gebruik van steunkousen kan de zorgverlening in het begin betrekking hebben op het aan- of uittrekken van steunkousen, maar na verloop van tijd kan de cliënt dit met begeleiding zelf leren en uiteindelijk zelf doen. In overleg met de zorgverleners en onze ergocoaches is er veel mogelijk. In het beleid met betrekking tot zelfredzaamheid en het familliezorgbeleid leest u meer over hoe TSN omgaat met zelfredzaamheid en het betrekken van mantelzorg bij de zorgverlening. 

Zelfredzaamheidsbeleid (opent in pdf)
Familiezorgbeleid (opent in pdf)