Onze kwaliteit

Ik wil direct naar Alle producten en diensten van TSN Thuiszorg

Onze kwaliteit

Onze kwaliteit

Op deze pagina beschrijven we hoe TSN Thuiszorg de kwaliteit bewaakt, cliënttevredenheid meet en meer. De volgende onderwerpen komen aan bod. Klik op een onderwerp om er meteen naartoe te gaan. 

Kwaliteitsverslag 2018
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
CQI-Metingen
Zorgkaart Nederland
Zorginhoudelijke meting 
Jaarverslag
Zelfredzaamheid & Familiezorg

In 2005 heeft TSN Thuiszorg als één van de eerste thuiszorgaanbieders de HKZ/ISO-certificering van de brancheorganisatie BTN behaald.

Voor onze cliënten en contractpartners is het HZ-certificaat een teken van kwaliteit en zorgvuldigheid. De borging van kwaliteit en cliëntveiligheid zijn belangrijke speerpunten binnen deze certificering. We zijn er trots op dat we al geruime tijd voldoen aan de zware normen voor de thuiszorgsector. Het is de uitdaging ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen ons werk niet in de weg zitten, maar juist faciliterend zijn. Op die manier kunnen we doen waar we goed in zijn: optimale zorg leveren aan onze cliënten.

Kwaliteitsverslag 2018 Wonen en Zorg

Het kwaliteitsverslag van TSN is geschreven naar aanleiding van het kwaliteitskader voor Verpleeg -en verzorgingshuizen in Nederland. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut.

Klik hier om het kwaliteitsverslag van 2018 van TSN Wonen en Zorg in te zien.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het nieuwe kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in 2017 vastgesteld. Een onderdeel uit het kwaliteitskader is het opstellen van een kwaliteitsplan, waarmee zorgorganisaties inzichtelijk maken op welke manier er aan kwaliteitsverbetering wordt gewerkt.

Klik hier om het kwaliteitsplan van 2019 TSN Wonen en Zorg in te zien. 

Als aanvulling op het landelijk vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een addendum vastgesteld voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie. TSN is gevraagd om kenbaar te maken op welke wijze invulling wordt gegeven aan de vereisten zoals benoemd in het addendum.

Klik hier om de invulling van TSN Verzorging en Verpleging in te zien voor extramurale cliënten met een Wlz-indicatie.

CQI-metingen

Eens in de twee jaar onderzoeken we de cliënt-ervaringen en kwaliteit van zorg. Cliënten die Verpleging & Verzorging ontvangen worden in een onafhankelijk onderzoek ondervraagd over diverse thema’s, zoals respectvolle  behandeling, het ontvangen van de juiste zorg en het verkrijgen van de juiste informatie over de behandeling. De onderzoeken worden  uitgevoerd door onafhankelijk meetbureau Zorg DNA  met behulp van de zogenaamde CQI-meting (Customer Quality Index), een gestandaardiseerde systematiek waarmee klantervaringen in de Zorg eenduidig kunnen worden gemeten, geanalyseerd en gerapporteerd. Voor hulp in de huishouding heeft ook een CQI-meting plaatsgevonden, uitgevoerd door het NIVEL.

Bekijk de laatste onderzoeksrapporten

- Extramurale verpleging en verzorging Groningen (2018)
Extramurale verpleging en verzorging Nederland (2018)


Zorgkaart Nederland
www.zorgkaartnederland.nl is een website van Patiëntenfederatie Nederland. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De waarderingen van patiënten/cliënten laten zien hoe mensen zorg ervaren.

Klik hier als u een waardering zou willen plaatsen of ervaringen zou willen bekijken voor de Wonen en Zorg locaties.

Klik hier als u een waardering zou willen plaatsen of ervaringen zou willen bekijken voor Zorg Thuis.
Zorginhoudelijke meting (ZI-meting)

Een belangrijk onderdeel van de zorg die TSN levert, is het monitoren van de situatie en vroegtijdig signaleren van eventuele zorgproblemen bij de cliënt waardoor gezondheidsrisico’s tijdig worden herkend en adequaat opgevolgd kunnen worden. Jaarlijks meet TSN in hoeverre er daadwerkelijk een risicosignalering is uitgevoerd en indien nodig is opgevolgd ten aanzien van deze zorgproblemen bij cliënten die Verpleging en Verzorging ontvangen.

Bekijk aanvullende informatie en de resultaten van de ZI-meting 2015 hier

JaarverslagDownload hier het jaarverslag 2018 van TSN Verzorging & Verpleging B.V. 
Download hier het jaarverslag 2018 van TSN Woonzorg B.V. 
Download hier de infographic van het jaarverslag 2018.


Zelfredzaamheid & Familiezorg

TSN bevordert zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de cliënten. Wanneer dit mogelijk is kunnen cliënten worden ondersteund om de handelingen die door TSN geleverd worden zelf te kunnen doen. Bijvoorbeeld bij het gebruik van steunkousen kan de zorgverlening in het begin betrekking hebben op het aan- of uittrekken van steunkousen, maar na verloop van tijd kan de cliënt dit met begeleiding zelf leren en uiteindelijk zelf doen. In overleg met de zorgverleners en onze ergocoaches is er veel mogelijk. In het beleid met betrekking tot zelfredzaamheid en het familliezorgbeleid leest u meer over hoe TSN omgaat met zelfredzaamheid en het betrekken van mantelzorg bij de zorgverlening. 

Zelfredzaamheidsbeleid (opent in pdf)
Familiezorgbeleid (opent in pdf)