Klachten

Ik wil direct naar Alle producten en diensten van TSN Thuiszorg

KlachtenDe afbeelding is ook te openen door hier te klikken (opent in pdf)

Het mobiele telefoonnummer van de klachtenfunctionaris is onlangs gewijzigd. Het juiste directe telefoonnummer is 06 - 415 333 71. Het andere nummer, 0900 - 8615 (optie 2) is ongewijzigd. 

Onze medewerkers doen er alles aan om het u naar de zin te maken, maar er kan altijd iets mis gaan. Laat het ons weten. Door uw reactie kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Met uw op- of aanmerkingen kunt u het beste de lokale vestiging benaderen. Ook een wettelijk vertegenwoordiger of nabestaande kan een klacht indienen. Derden (bijvoorbeeld familieleden), kunnen geen aanspraak doen op deze klachtenregeling.

Als een medewerker tijdens de zorgverlening schade heeft veroorzaakt aan het eigendom van een cliënt, dan kan hiervoor een schadeformulier worden ingevuld. Vraag dit formulier aan door te bellen met 0900 - 8615 of mail naar schades@tsn-thuiszorg.nl

Zo dient u een klacht in
De eerste stap is dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de medewerker of degene die direct betrokken is bij de klacht. Ook kunt u bellen met de vestiging om uw klacht te bespreken. Vaak worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de klachtenfunctionaris. De cliënt heeft het recht een klacht ook direct in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Dit doet de klachtenfunctionaris voor u
U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris door te bellen naar de Zorgcentrale of een brief te schrijven. De klachtenfunctionaris is objectief en kan u informeren over de klachtenafhandeling binnen TSN. De klachtenfunctionaris kan u bijstaan bij het formuleren van een klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Het kan zijn dat voor de inhoudelijke afhandeling en oplossing de betrokken leidinggevende contact met u opnemen. U wordt op de hoogte gehouden van de afhandeling van de klacht en uiterlijk binnen 6 weken ontvangt u een schriftelijke reactie van TSN.
 Klachtenfunctionaris TSN: Anneke van Gaalen

De klachtenfunctionaris zal de klacht in ontvangst nemen en de procedure bewaken. U kunt de klachtenfunctionaris schriftelijk bereiken via:

TSN Thuiszorg,
Klachtenfunctionaris
Postbus 234, 2700 AE Zoetermeer

Voor de inhoudelijke afhandeling en oplossing zal de betrokken leidinggevende contact met u opnemen.

Wilt u uw klacht nu melden bij de klachtenfunctionaris, dan kunt u hiervoor het klachtenformulier gebruiken. Klik hier voor het formulier.

Telefonisch:
Klachtenfunctionaris is persoonlijk bereikbaar op maandagmiddag (13:00 – 15:00) en donderdagochtend (10:00-12.00) op nummer 06 - 415 333 71. U kunt tijdens kantooruren al wel vast u klacht melden als u dat wenselijk vindt via: 0900 - 8615, optie 2. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld door de klachtenfunctionaris.

Wilt u uw klacht nu melden bij de klachtenfunctionaris, dan kunt u hiervoor het klachtenformulier gebruiken. Klik hier voor het formulier. Daarnaast kunt u via onderstaande link het volledige klachtenreglement raadplegen:
- Klachtenreglement vanaf 1 januari 2017

Geschilleninstantie
Wanneer u niet tevreden bent over de schriftelijke mededeling van TSN ten aanzien van de afhandeling van de klacht, en u er samen met TSN niet uitkomt, dan kunt u uw klacht indienen bij de geschilleninstantie Zorggeschil of de Burgerlijk Rechter. Hiervoor verwijzen we u naar www.zorggeschil.nl. Zie ook de infographic die de routing weergeeft over hoe een klacht bij de Geschilleninstantie Zorggeschil kan worden aangemeld.