Clientenraad

Ik wil direct naar Alle producten en diensten van TSN Thuiszorg

Cliëntenraad

Extramurale Cliëntenraad

TSN kent een extramurale cliëntenraad.

Wij - als cliëntenraad van TSN Verzorging & Verpleging - zijn eind januari 2017 opgericht en bestaan op dit moment uit vijf leden.v.l.n.r.: Anne Stroop, Ben Keizer (vz), Monique Hollands, Charles de Vries en Onno Douma

Officieel heeft de cliëntenraad als taken:
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur over al die beleidszaken die direct de zorg en dienstverlening van cliënten aangaan
- het signaleren van knelpunten in de uitvoering van beleid en het signaleren van behoeften van de cliënten.

Eén van onze doelen voor 2018 zal zijn om met enkele cliënten in gesprek te gaan, om persoonlijk en uit eerste hand te horen hoe de zorg ervaren wordt. Waar worden de cliënten blij van, waar zijn ze tevreden over en waar kunnen mogelijk verbeteringen getroffen worden? Vanuit deze gesprekken proberen we als cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. 

Ons doel klinkt eenvoudig, maar voor de uitvoering hiervan moeten we veel wettelijke regelingen in acht nemen. Inmiddels hebben wij hier een start mee gemaakt en wij zullen jullie op de hoogte houden van onze vooruitgang en mogelijke uitkomsten.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Of heeft u een specifieke vraag of een suggestie? Neem dan contact met ons op. Het secretariaat van de cliëntenraad is telefonisch bereikbaar via 06 - 147 521 76 of per e-mail.

Wilt u lid worden van de cliëntenraad? Dat kan! Neemt u dan ook contact op met het secretariaat. 

Bekijk hier het jaarverslag 2018 van de cliëntenraad 

Koepel Intramurale Cliëntenraden


Binnen de drie woonzorgcentra, te weten Mercator, Ebbingepoort en Voor Anker, zijn intramurale cliëntenraden ingesteld.De voorzitters van de cliëntenraden hebben zitting in de KIC (Koepel van Intramurale Cliëntenraden TSN). De intramurale cliëntenraden hebben hun bevoegdheden met betrekking tot besluiten, die voor de drie woonzorgcentra gezamenlijk van belang zijn, overgedragen aan de KIC.

TSN vindt het belangrijk om via de cliëntenraad zijn cliënten te betrekken bij het beleid van de organisatie. Via de cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van TSN, zoals beschreven in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die in het werkgebied van TSN Thuiszorg wonen. De cliëntenraad vergadert regelmatig met de directie en bestuurder van TSN. De cliëntenraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de organisatie. Daarnaast probeert de cliëntenraad goed op de hoogte te blijven van de stand van zaken van de zorg in Nederland.