Clientenraad

Ik wil direct naar Alle producten en diensten van TSN Thuiszorg

Cliëntenraad

TSN Thuiszorg vindt het belangrijk om via de cliëntenraad zijn cliënten te betrekken bij het beleid van de organisatie. Via de cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van TSN, zoals beschreven in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Er bestaan binnen TSN 4 cliëntenraden. Elk van de woonzorgcentra beschikt over zijn eigen cliëntenraad en de extramurale cliëntenraad behartigt de belangen van de extramurale cliënten.  De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die in het werkgebied van TSN Thuiszorg wonen. De cliëntenraad vergadert regelmatig met de directie van TSN. De cliëntenraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de organisatie. Daarnaast probeert de cliëntenraad goed op de hoogte te blijven van de stand van zaken van de zorg in Nederland.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Of heeft u een specifieke vraag of een suggestie? Neem dan contact met ons op. Het secretariaat van de cliëntenraad is telefonisch bereikbaar via 06 - 147 521 76 of per e-mail.

Wilt u lid worden van de cliëntenraad? Dat kan! Neemt u dan ook contact op met het secretariaat.