Algemene voorwaarden

Ik wil direct naar Alle producten en diensten van TSN Thuiszorg

Algemene voorwaarden

Voor uw informatie: onze algemene voorwaarden

Hieronder zijn de algemene voorwaarden van TSN voor zorg zonder verblijf op basis van de AWBZ en voor thuiszorg (hulp bij het huishouden) die valt onder de WMO opgenomen. 

Algemene voorwaarden voor Zorg zonder Verblijf
Algemene voorwaarden Wmo


De regeling "dienstverlening aan huis" is van toepassing wanneer u als cliënt gebruik maakt van bemiddeling door TSN. De benodigde informatie over deze dienstverlening aan huis is te vinden via de site van de rijksoverheid:

Regeling dienstverlening aan huis