Algemene voorwaarden

Ik wil direct naar Alle producten en diensten van TSN Thuiszorg

Algemene voorwaarden

Voor uw informatie: onze algemene voorwaarden

Als u bij TSN in zorg komt, sluiten wij een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met u af. Ook geeft u hiermee aan in te stemmen met de algemene voorwaarden. Afhankelijk van de soort zorg die u ontvang is er nog een aanvullende module gekoppeld aan de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. In de voorwaarden wordt aangegeven wat de cliënt en zorgorganisatie van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden. De Algemene Voorwaarden zijn door Actiz, BTN,  cliënten- en consumentenorganisaties LOC Zeggenschap in zorg, Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond gezamenlijk opgesteld. De zorgovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden en de aanvullende modules zijn te downloaden via onderstaande links: 

Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden
Module zorg met verblijf
Module wijkverpleging
Module volledig pakket thuis
Module eerstelijnsverblijf