Omgaan met een dementerend familielid

Er zijn in Nederland rond de 300.000 ouderen die in meerdere of mindere mate lijden aan dementie. Dementie is een probleem dat diep ingrijpt in het persoonlijk leven van de patiënt en de directe omgeving. Ongeveer 70 procent van de dementerende ouderen woont thuis en doet een beroep op de mantelzorg. 


Steun zoeken
De zorg voor iemand met dementie is intensief en vaak langdurig. De ervaring leert dat de mantelzorger het zo lang mogelijk wil volhouden. Het risico dat u overbelast raakt ligt op de loer. Daarnaast vraagt u zich af of u het wel goed doet en hoe u het best kunt omgaan met dementerende vader, moeder of partner. En: ‘Hoe vind ik meer tijd voor mezelf?’ Dat u de behoefte heeft om uw hart eens te luchten en begrip en advies krijgt is begrijpelijk.


Over de gespreksgroep
In de gespreksgroep gaat het over u. Praten met lotgenoten geeft herkenning en erkenning. Dat geeft u net dat steuntje in de rug waardoor u zorg beter kunt volhouden. Meer weten van dementie geeft een zekerder gevoel. In elke bijeenkomst staat daarom een ander onderwerp centraal. Die thema’s zijn: informatie over dementie, omgaan met dementie, verschillende benaderingswijzen, zorg voor uzelf als verzorger en mogelijkheden voor hulp. U geeft elkaar praktische tips en dat wordt als een grote steun ervaren. U krijgt ruimschoots de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
De gespreksgroep bestaat uit 7 bijeenkomsten van ieder twee uur en een terugkombijeenkomst na twee maanden. Voordat u aan de cursus begint neemt één van de gespreksleiders contact met u om informatie te krijgen over uw situatie, zodat we de cursus maximaal af kunnen stemmen op uw behoeftes en verwachtingen. TSN Thuiszorg organiseert deze gespreksgroep samen met de dagbehandeling van het verpleeghuis de Twaalf Hoven in Winsum.


Data
Er zijn op dit moment nog geen data gepland.

Aanmelden of meer informatie

Meld u direct aan of vraag om meer informatie. Er wordt contact met u opgenomen.