Meer informatie of
zorg aanvragen?
We zijn er wanneer
u ons nodig heeft
Zoek een vestiging
bij u in de buurt
Meer informatie over de
Verpleging en Verzorging
Tevredenheidonderzoek (CQI-meting) onder cliënten met Verzorging en Verpleging Thuis.

ZorgDNA, een onafhankelijk onderzoeksbureau, voert begin 2018 een cliënttevredenheidsonderzoek uit voor TSN onder cliënten die Zorg Thuis (Verpleging en Verzorging) ontvangen. Dit onderzoek wordt de zogenaamde CQI-meting genoemd. De CQI is een schriftelijke vragenlijst die wordt toegestuurd naar een groot aantal cliënten van TSN om te achterhalen wat de ervaringen van cliënten zijn met de zorg- en dienstverlening. Met dit onderzoek kan de kwaliteit van dienstverlening door TSN verder worden verbeterd.

In januari worden de vragenlijsten door ZorgDNA verstuurd. Bent u cliënt van TSN, dan kan het zijn dat u een vragenlijst ontvangt. Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig en uw gegevens worden anoniem verwerkt. U kunt ervoor kiezen om deze vragenlijst in te vullen of niet; deze keuze is niet van invloed op de zorg die u ontvangt. Wanneer u andere vragen heeft over het onderzoek, of u wilt niet aangeschreven worden voor dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgkwaliteit door een email te sturen naar kwaliteit@tsn-thuiszorg.nl of via de zorgcentrale op telefoonnummer: 079-3430465

Ga door naar de website »