Meer informatie of
zorg aanvragen?
We zijn er wanneer
u ons nodig heeft
De waarde van Thuiszorg
Lees de verhalen
Tevredenheidonderzoek (CQI-meting) onder cliënten met Verzorging en Verpleging (AWBZ)

ZorgDNA, een onafhankelijk onderzoeksbureau, voert in september een cliënttevredenheidsonderzoek uit voor TSN Thuiszorg onder cliënten die Zorg Thuis (AWBZ) ontvangen. Dit onderzoek wordt de zogenaamde CQI-meting genoemd. De CQI is een schriftelijke vragenlijst die wordt toegestuurd naar een groot aantal cliënten van TSN Thuiszorg om te achterhalen wat de ervaringen van cliënten zijn met de zorg- en dienstverlening. Met dit onderzoek kan de kwaliteit van dienstverlening door TSN Thuiszorg verder worden verbeterd.

Eind september worden de vragenlijsten door ZorgDNA verstuurd. Bent u cliënt van TSN Thuiszorg, dan kan het zijn dat u een vragenlijst ontvangt. Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig en uw gegevens worden anoniem verwerkt. U kunt ervoor kiezen om deze vragenlijst in te vullen of niet; deze keuze is niet van invloed op de zorg die u ontvangt. Wanneer u andere vragen heeft over het onderzoek, of u wilt niet aangeschreven worden voor dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met de afdeling Zorg en Kwaliteit door een email te sturen naar kwaliteit@tsn-thuiszorg.nl of via telefoonnummer: 0546- 486440.

Ga door naar de website »